mainboar Sony SA, SB core i5 -2450 , VGA Nvidia , Ram 4GB ( MBX - 237 )

Thay thế mainboard laptop - bo mạch chủ laptop giá tốt,…
Giá sốc: 2.000.000 ¤ VNĐGiá bán lẻ: 2.100.000 ¤ VNĐ

Thêm

mainboard-dell-vostro-5460-5470-5480 CORE I7

mainboard-dell-vostro-5460-5470-5480 CORE I7 ONBOARD
Liên hệ

mainboard-dell-vostro-5460-5470-5480 CORE I5

mainboard-dell-vostro-5460-5470-5480 CORE I5 CONBOARD 
Liên hệ

Mainboard Dell VOSTRO 5460/5470/5480

mainboard-dell-vostro-5460-5470-5480 CORE I 3  ONBOARD 
Liên hệ

Mainboard Dell 5448 CPU COREI 5

Mainboard Dell 5448 CPU COREI 5 ONBOARD

3.600.000 ¤ VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 5448 CPU COREI 3

Mainboard Dell 5448 CPU COREI 3 ONBOARD 

3.100.000 ¤ VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 5447 CPU COREI 5

Mainboard Dell 5447 CPU COREI 5 ONBOARD 

3.400.000 ¤ VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 5447 CPU COREI 3

Mainboard Dell 5447 CPU COREI 3 ONBOARD 

2.800.000 ¤ VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 3542 CPU CORE I5 ONMAINBOARD

Mainboard Dell 3542 CPU CORE I5 ONMAINBOARD

3.500.000 ¤ VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 3542 CPU CORE I3 ONMAINBOARD

Mainboard Dell 3542 CPU CORE I3 ONMAINBOARD 

2.800.000 ¤ VNĐ

Thêm

Mainboard Dell inspirion 3450

Mainboard Dell inspirion 3450 VGA/ SHARE 

1.750.000 ¤ VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 2420,3420 VGA/ SHARE

Mainboard Dell 2420,3420 VGA/ SHARE 

1.600.000 ¤ VNĐ

Thêm

Mainboard Dell Vostro 1450

Mainboard Dell Vostro 1450 

1.300.000 ¤ VNĐ

Thêm

Mainboard Dell Insprion N5110

Mainboard Dell Insprion N5110 

2.400.000 ¤ VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 7347 CORE I5 ON MAINBOARD

Mainboard Dell 7347 CORE I5 ON MAINBOARD

3.500.000 ¤ VNĐ

Thêm