mainboar Sony SA, SB core i5 -2450 , VGA Nvidia , Ram 4GB ( MBX - 237 )

Thay thế mainboard laptop - bo mạch chủ laptop giá tốt,…
Giá sốc:  2.000.000 VNĐGiá bán lẻ:  2.100.000 VNĐ

Thêm

mainboard-dell-vostro-5460-5470-5480 CORE I7

mainboard-dell-vostro-5460-5470-5480 CORE I7 ONBOARD
Liên hệ

mainboard-dell-vostro-5460-5470-5480 CORE I5

mainboard-dell-vostro-5460-5470-5480 CORE I5 CONBOARD 
Liên hệ

Mainboard Dell VOSTRO 5460/5470/5480

mainboard-dell-vostro-5460-5470-5480 CORE I 3  ONBOARD 
Liên hệ

Mainboard Dell 5448 CPU COREI 5

Mainboard Dell 5448 CPU COREI 5 ONBOARD

 3.600.000 VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 5448 CPU COREI 3

Mainboard Dell 5448 CPU COREI 3 ONBOARD 

 3.100.000 VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 5447 CPU COREI 5

Mainboard Dell 5447 CPU COREI 5 ONBOARD 

 3.400.000 VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 5447 CPU COREI 3

Mainboard Dell 5447 CPU COREI 3 ONBOARD 

 2.800.000 VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 3542 CPU CORE I5 ONMAINBOARD

Mainboard Dell 3542 CPU CORE I5 ONMAINBOARD

 3.500.000 VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 3542 CPU CORE I3 ONMAINBOARD

Mainboard Dell 3542 CPU CORE I3 ONMAINBOARD 

 2.800.000 VNĐ

Thêm

Mainboard Dell inspirion 3450

Mainboard Dell inspirion 3450 VGA/ SHARE 

 1.750.000 VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 2420,3420 VGA/ SHARE

Mainboard Dell 2420,3420 VGA/ SHARE 

 1.600.000 VNĐ

Thêm

Mainboard Dell Vostro 1450

Mainboard Dell Vostro 1450 

 1.300.000 VNĐ

Thêm

Mainboard Dell Insprion N5110

Mainboard Dell Insprion N5110 

 2.400.000 VNĐ

Thêm

Mainboard Dell 7347 CORE I5 ON MAINBOARD

Mainboard Dell 7347 CORE I5 ON MAINBOARD

 3.500.000 VNĐ

Thêm