mainboar Sony SA, SB core i5 -2450 , VGA Nvidia , Ram 4GB ( MBX - 237 )

Thay thế mainboard laptop - bo mạch chủ laptop giá tốt,…
Giá sốc: 2.000.000 ¤ VNĐGiá bán lẻ: 2.100.000 ¤ VNĐ

Thêm