Sạc Laptop Dell Alienware 19.5V 6.7A 130W

Sạc Laptop Dell Alienware 19.5V 6.7A 130W
Liên hệ

Sạc Laptop Dell Alienware 19.5V 7.7A 150W

Sạc Laptop Dell Alienware 19.5V 7.7A 150W
Liên hệ

Sạc Laptop HP 18.5V 6.5A 120W chân kim to

Sạc Laptop HP 18.5V 6.5A 120W chân kim to
Liên hệ

Sạc Laptop Dell 19.5V 6.67A (130W) chân kim nhỏ dạng Ovan

Sạc Laptop Dell 19.5V 6.67A (130W) chân kim nhỏ dạng Ovan ổn…
Liên hệ

Sạc Laptop Lenovo 20V 6.75A (135W) chân kim vuông

Sạc Laptop Lenovo 20V 6.75A (135W) chân kim vuông…
Liên hệ

Sạc Laptop HP 19.5V 6.15A (120W) chân kim nhỏ

Sạc Laptop HP 19.5V 6.15A (120W) chân kim nhỏ chính…
Liên hệ

Sạc Laptop Dell 19.5V 9.23A (180W) chân kim dạng dẹt

Sạc Laptop Dell 19.5V 9.23A (180W) chân kim dạng dẹt…
Liên hệ

Sạc Laptop ASUS 19V 6.32A (120W)

Sạc Laptop ASUS 19V 6.32A dạng chữ nhật chính hãng…
Giá sốc: 680.000 ¤ VNĐGiá bán lẻ: 780.000 ¤ VNĐ

Thêm